Privatumo politika

I. SĄVOKOS

1. UAB „Antano Černikio odontologinė klinika“ (toliau – Klinika) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.

1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetiniai puslapiai [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);

1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

II. KLINIKOS INTERNETINIUOSE PUSLAPIUOSE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2. Klinika internetiniuose puslapiuose [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. įrašant internetiniuose puslapiuose [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiuose puslapiuose;
2.2. Jums pateikus internetinio puslapio sekcijoje [https://cernikisdental.lt/kontaktai/] užklausą;
2.3. Jums registruojantis į odontologijos kursus internetiniame puslapyje [https://odontologijoskursai.lt/lt/#]. Registracijos metu Jūsų pateikiami asmens duomenys tvarkomi tik duomenų valdytojo UAB „Černikis Medical Projects“ nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais ir toliau nebetvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu.
3. Klinikos internetinis puslapyje [https://cernikisdental.lt/] yra pateikiama nuoroda į Klinikos internetinį puslapį [https://odontologijoskursai.lt/lt/#]. Klinika yra atsakinga už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą abiejuose internetiniuose puslapiuose. Taip pat Klinikos internetiniame puslapyje yra pateikiama nuoroda į Klinikos socialinio tinklo paskyrą [https://www.facebook.com/CernikisDental/].
4. Klinikos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

 

III. KLINIKOS INTERNETINIUOSE PUSLPAPIUOSE NAUDOJAMI SLAPUKAI

5. Klinikos naudojami internetinų puslapių [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiuose puslapiuose.
6. Slapukų pagalba Klinika tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
6.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
6.2. Jūsų naršymo istoriją;
6.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
6.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
6.5. naršymo Klinikos internetiniame puslapyje trukmę;
6.6. peržiūrėtas Klinikos internetinio puslapio sekcijas;
6.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Klinikos internetiniame puslapyje.
7. Slapukus Klinika naudoja siekdama:
7.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
7.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
7.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
7.4. užtikrinti teikiamų odontologinės ir burnos priežiūros paslaugų plėtrą;
7.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Klinikos internetiniame puslapyje;
7.6. vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Klinikos internetinis puslapis;
7.7. sudaryti sąlygas lankytojams internetiniame puslapyje [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] registruotis į odontologijos kursus;
7.8. susieti internetinį puslapį [https://cernikisdental.lt/] su socialinio tinklo paskyra [https://www.facebook.com/CernikisDental/].
8. Klinikos internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
8.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
8.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Klinikai informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
8.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Klinikos internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Klinikos internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui.
9. Klinikos internetiniuose puslapiuose nėra naudojami Klinikos ir trečiųjų asmenų tiksliniai ar reklaminiai slapukai.
10. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Klinikos internetinių puslapių slapukų naudojimo laikotarpiai:

 

SLAPUKO PAVADINIMAS APRAŠYMAS NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
PHPSESSID Privalomas slapukas Baigus naršymo sesiją
_icl_current_language Privalomas slapukas 1 diena 5 valandos
wordfence_verifiedHuman Privalomas slapukas 1 diena
__cfduid Privalomas slapukas 1 metai
__utma Analitinis slapukas 2 metai
__utmb Analitinis slapukas 30 minučių
__utmc Analitinis slapukas Baigus naršymo sesiją
__utmt Analitinis slapukas 10 minučių
__utmv Analitinis slapukas 1 minutė
__utmz Analitinis slapukas 7 mėnesiai
_ga Analitinis slapukas 2 metai
_gid Analitinis slapukas 1 diena
wfvt_437039637 Analitinis slapukas 30 minučių
1P_JAR Analitinis slapukas 1 mėnesis
_gat Analitinis slapukas 1 minutė
_biz_flagsA Analitinis slapukas 1 metai
_biz_nA Analitinis slapukas 1 metai
_biz_pendingA Analitinis slapukas 1 metai
_biz_uid Analitinis slapukas 1 metai
pll_language Funkcinis slapukas 1 metai

 

 

11. Slapukai Klinikos internetiniuose puslapiuose yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums pirmą kartą apsilankius Klinikos internetiniuose puslapiuose juose iššokančiuose languose galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniuose puslapiuose naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Klinikos internetiniuose tinklapiuose naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tuose pačiuose iššokančiuose languose. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Klinikos internetinių puslapių funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Klinikos internetiniuose puslapiuose jie nebus suderintį pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapiuose atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Klinika negalės įvertinti, kokie internetinių puslapių patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiuose puslapiuose kokybę (rekomenduojama).

 

IV. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS KLINIKOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

12. Norėdami pateikti Klinikos internetinio puslapio sekcijoje [https://cernikisdental.lt/kontaktai/] užklausą dėl Klinikos teikiamų odontologinės ir burnos priežiūros paslaugų, registracijos vizitams pas odontologijos praktikos, burnos priežiūros specialistus, ligų, Klinikos odontologijos praktikos, burnos priežiūros specialistų, kitais klausimais privalote pateikti savo vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Šie Jūsų asmens duomenys internetinio puslapio sekcijoje tvarkomi Klinikos teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti tinkamam adresatui.

13. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia pateikti atsakymą į užklausą. Klinikai pateikus atsakymą į užklausą, Jūsų pateikti asmens duomenys yra ištrinami.

 

V. REGISTRACIJA Į ODONTOLOGŲ KURSUS KLINIKOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

14. Norėdami užsiregistruoti į internetinio puslapio sekcijoje [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] talpinamus odontologų kursus privalote pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir odontologo pažymėjimo numerį. Šie asmens duomenys Klinikos internetinio puslapio sekcijoje [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] yra tik užregistruojami ir perduodami duomenų valdytojui UAB „Černikis Medical Projects“. Norėdami sužinoti registracijos metu Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisėtą pagrindą ir duomenų tvarkymo laikotarpį privalote kreiptis tiesiogiai į duomenų valdytoją UAB „Černikis Medical Projects“.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

15. Klinikos internetiniuose puslapiuose [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Klinika turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Duomenų valdytojas UAB „Černikis Medical Projects“, kuriam perduodami registracijos į odontologų kursus metu užregistruoti Jūsų asmens duomenys, nėra laikomas duomenų gavėju.

 

VII. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

16. Sutikdami su internetinių puslapių [https://cernikisdental.lt/] ir [https://odontologijoskursai.lt/lt/#] slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami užklausose ir registracijose į odontologų kursus savo asmens duomenis, Jūs įgyjate šias teises:

16.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

16.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;

16.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

16.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Klinikai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

16.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

16.6. teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

17. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Klinikos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti čia. Jūsų teisių, kurias įgyjate registracijos į odontologų kursus metu pateikę savo asmens duomenis, įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Duomenų valdytojas UAB „Černikis Medical Projects“.

18. Manydami, kad Klinikos internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.